BioMin a fluor

Według badań BioMin odznacza się niskim poziomem fluorków uwalnianych przez wiele godzin, co ma korzystne działanie lecznicze. Należy pamiętać, że przyjmowanie dużych dawek fluoru zwiększa ryzyko wystąpienia fluorozy. Powszechnie dostępne i stosowane pasty do zębów z fluorem narażają nas na wystąpienie tej niebezpiecznej choroby. Niestety dokładny mechanizm fluorozy nie jest dokładnie znany. W wyniku przeprowadzonych badań specjalistycznych opracowano BioMin F – preparat w formie pasty do zębów z fluorkiem o stężeniu mniejszym niż 600 ppm, które zapewnia wysoki poziom kwasoodpornego fluoroapatytu na powierzchni zębów, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka fluorozy.

 

BioMin F z fluorem

 

 

Fluor – dobry czy zły?

Debata na temat fluoru jest silnie spolaryzowana i zaowocowała uproszczonymi tezami, często artykułowanymi z emocjonalnego punktu widzenia. Niskie poziomy fluorków są naturalnie obecne w większości wód mineralnych, a także często dodawane do wody pitnej w celu zmniejszenia rozwoju próchnicy. Według przeprowadzonych badań małe ilości fluoru, uwalniane powoli, mogą przynieść korzyści terapeutyczne zwiększając odporność na atak kwasów. Równocześnie nadmierne ilości fluorku mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia wynikające z fluorozy objawiającej się zazwyczaj  pojawianiem się plam na zębach (choć mogą istnieć inne przyczyny).

Dokładne mechanizmy odpowiedzialne za fluorozę nie są do końca poznane. Wiadomo, że w przypadku nadmiaru fluoru lub fluorytu (CaF2) może nastąpić ich krystalizacja, zamiast wytworzenia się fluorowanego apatytu lub fluoroapatytu.

Dlatego wydaje się właściwym, aby istniała możliwość wyboru stosowania fluoru, zwłaszcza w przypadku przeciwników wprowadzenia dodatkowego fluoru do organizmu. Z tego powodu stworzono preparat BioMin C – wolny od fluoru, zapewniający wysoki poziom wytwarzania nowego apatytu na powierzchni zębów, ale bez możliwości rozwoju bardziej odpornego na kwasy fluoroapatytu.

Fluoroapatyt jest bardziej odporny na działanie kwasu niż hydroksyapatyt, a tym samym zapewnia lepszą ochronę przed atakiem kwasów. W sieci krystalicznej apatytu jon fluoru zlokalizowany jest w środku trójkąta Ca (II). Podczas gdy jon hydroksylowy jest nieco większy, co wpływa na jego przesunięcie powyżej trójkąta Ca (II) i zakłóca strukturę krystaliczną powodując, iż apatyt staje się mniej stabilny.

Minimalne stężenie terapeutyczne fluorku to około 1 ppm. Jest to poziom stężenia fluoru dodawanego do wody do picia. Uważa się, że w tym stężeniu następuje bezpośrednie tworzenie się fluoroapatytu, a nie fosforanu wapnia, który dopiero w dalszej kolejności przekształca się w apatyt.

Tradycyjne pasty do zębów zawierają rozpuszczalny fluor, który po szczotkowaniu zębów szybko zostaje wypłukany. Wraz z upływem czasu stężenie fluoru w ślinie gwałtownie spada. W przeciwieństwie do tradycyjnych past w technologii BioMin F wykorzystuje się o wiele niższy poziom fluoru, który jest dostarczany w sposób kontrolowany w ciągu 12 godzin po szczotkowaniu.

Powyższy pogląd jest w dużym stopniu zgodny z komentarzem światowej sławy eksperta – prof. Ten Cate, który stwierdza:

Niskie stężenie fluoru ma korzystny wpływ na remineralizację szkliwa i zębiny. Po zabiegach fluorowania, jak płukanie lub czyszczenia zębów, stężenie fluoru w ślinie zmniejsza się w sposób dwufazowy do bardzo niskich wartości stężenia w ciągu kilku godzin. W przypadku leczenia fluor musi być osadzony na powierzchni zębów i powoli uwalniany.