Jak działa BioMin?

Fosfokrzemian wapnia stosowany jest jako dodatek do pasty do zębów, aby pomóc zastąpić utracone związki mineralne, które mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia próchnicy, a także uchronić przed wrażliwością zębów podczas konsumpcji gorącej lub zimnej żywności i picia napojów.

BioMin rozpuszcza się szybciej w środowisku kwasowym niż w obojętnym lub zasadowym. Zatem w przypadku uwalniania kwasu w wyniku metabolizowania cukrów przez bakterie lub picie kwasowego napoju, BioMin szybko rozpuszcza się, podnosząc pH i uwalniając wapń, fosforan oraz ewentualnie jony fluorkowe, tym samym zmniejszając rozpuszczanie minerałów apatytu.


BioMin F - cechy preparatu

Czym BioMin F rożni się od NovaMin?

Bioaktywne szkliwo

Szkliwo bioaktywne należy do grupy powierzchniowo reaktywnych biomateriałów szkła ceramicznego. Biozgodność tego szkliwa pozwoliła na szerokie jego zastosowanie jako materiału do implantacji w organizmie ludzkim m.in. napraw i wymiany chorej lub uszkodzonej kości.

Bioaktywne szkliwo rozpuszcza się szybciej w warunkach kwasowych niż obojętnych lub zasadowych.

Zatem w zetknięciu z kwasem powstałym w wyniku metabolizowania cukrów przez bakterie lub picie kwaśnego napoju, szkliwo szybko rozpuszcza się, zwiększając pH i uwalniając fosforany wapnia i jony fluorkowe, aby zminimalizować rozpuszczanie kryształów szkliwa apatytu przez kwasy.


Pięć nieorganicznych faz reakcji występujących podczas zanurzania się w środowisku fizjologicznym bioaktywnego szkliwa:

  1. Wymiana jonowa kationów zawartych w bioaktywnym szkliwie, w którym uczestniczy (głównie Na +) z jonami hydroniowymi z roztworów wewnątrz jamy ustnej.
  2. Hydroliza, w której związki Si-O-Si są dzielone, tworząc Si-OH w grupach silanolowych, a struktura szkliwa  zostaje rozerwana.
  3. Kondensacja silanoli, podczas której rozerwana struktura szkliwa zmienia morfologię, tworząc powierzchniową warstwę żelową z deficytem jonów sodowych i wapniowych.
  4. Wytrącanie się na powstałym żelu warstwy fosforanu wapnia.
  5. Mineralizacja – podczas której  warstwa fosforanu wapnia stopniowo przekształca się w krystaliczny hydroksyapatyt, który posiada właściwości naturalnej warstwy mineralnej.

Fakty BioMin


Cząstki Biomin muszą być wystarczająco małe, aby mogły dostać się do kanalików zębiny i je zamknąć. W kanalikach cząsteczki zamieniają się w kwasoodporny fluoroapatyt (BioMin F) lub quasi apatytowy związek fosforanu wapnia (OCP Fosforan Octacalcium ) (BioMin C), który zastępuje związki powstałe w naturalnym procesie mineralizacji.

BioMin zmniejsza ryzyko rozwoju próchnicy zębów i ich erozji w wyniku działania kwasów. Ochrona zębów odbywa się poprzez powolne uwalnianie wapnia, fosforanów oraz jonów fluorkowych, przywracana jest dynamiczna równowaga pH pomiędzy szkliwem a śliną. Remineralizacja może nastąpić tylko w przypadku, gdy bakterie nie zniszczą białkowego komponentu zęba. W sytuacji, gdy składnik ten zostanie zniszczony, nawet BioMin nie będzie w stanie poprawić struktury zęba i wymagana jest profesjonalna pomoc regenerująca.
BioMin rozpuszcza się szybciej w środowisku kwasowym niż w obojętnym lub zasadowym.
Zasadniczo BioMin jest przeznaczony do przywrócenia utraconego apatytu, rozpuszczonego z powierzchni szkliwa zębów.