Historia BioMin

Technologia BioMin Technologies Ltd powstała w 2014 roku w celu komercjalizacji badań prowadzonych w ciągu ostatniej dekady na Uniwersytecie Queen Mary w Londynie i Imperial College w Londynie. Badania realizowane na tych uczelniach miały na celu opracowanie bioaktywnego szklistego materiału, który pomógłby zmniejszyć nadwrażliwość zębów, poprzez uzupełnienie utraconych związków mineralnych z ich powierzchni oraz byłby pomocny w walce z próchnicą. W 2013 roku organizacja Worshipful Company Armourers and Brasiers przyznała technologii BioMin nagrodę dla innowacji. Technologia BioMin opiera się na dwóch kluczowych wnioskach patentowych. Pierwszym z nich dotyczy fluorku zawierającego bioaktywne szkliwo. Drugi z kolei odnosi się do chlorku zawierającego bioaktywne szkliwo.

BioMin w skrócie

 • Fluorek BioMin w kontakcie z bioaktywnym szkliwem tworzy fluorowany apatyt, który jest bardzo odporny na działanie kwasu.
 • Głównymi produktami firmy są: BioMin C i BioMin F. Są to związki oparte na fosfokrzemianie wapnia zwanego również bioaktywnym szkliwem.
 • Związek ten rozpuszcza się w ustach, uwalniając wapń, fosfor oraz jony fluorkowe i tworzy apatyty (minerał zębów).
 • Szkliwo BioMin zostało opracowane, aby pomóc przezwyciężyć trzy powiązane ze sobą problemy:
  • próchnicę zębów (BioMinF),
  • kwasy niszczące zęby (rozpuszczanie powierzchni zęba przez kwaśne pokarmy i napoje),
  • nadwrażliwość zębów (dyskomfort związany z bólem powodowanym spożywaniem zimnych pokarmów lub reakcją na bodźce mechaniczne).
 • Technologia BioMin obejmuje nie tylko preparaty w wygodnej dla pacjenta formie pasty do zębów, ale również inne produkty stomatologiczne, takie jak pasty profilaktyczne, lakiery do zębów, materiały do wypełnień oraz innych zastosowań profesjonalnych.

Patenty

BioMin Technologies Ltd posiada prawa licencyjne do niektórych technologii i prawa własności intelektualnej odnoszące się do Wieloskładnikowego szkliwa do wykorzystania w produktach do higieny osobistej, które jest objęte zgłoszeniem patentowym opublikowanym jako WO 2011000866. Dodatkowo BioMin Technologies posiada prawa licencyjne związane z Sylikatowym szkliwem i ceramiką szklaną  zawierającym chlor, objęte brytyjskim zgłoszeniem patentowym nr 1305774.0.

 

Bioszkliwo BioMin